บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         14.98%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         15.69%
เฉย ๆ :         1.54%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.60%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 85 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม
ลีลาวดี หรือ ลั่นทม (Frangipani, Plumeria, Templetree) เป็นไม้ดอกยืนต้นในสกุล Plumeria มีหลายชนิดด้วยกัน
อ่านต่อ..   
  กุหลาบ
กุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า 70 ล้านปีมาแล้ว เคยมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบใน รัฐโคโลราโด และ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศสอบราคา   [ 17/3/2558 15:42:40 ]

ยกเลิกประกาศสอบราคา   [ 17/3/2558 15:02:09 ]

ประกาศสอบราคา   [ 13/2/2558 11:19:12 ]

ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 6/2/2558 10:17:45 ]

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   [ 2/2/2558 11:12:48 ]

ประกาศผลการสอบราคา   [ 29/1/2558 15:52:20 ]

ประกาศสอบราคา   [ 29/1/2558 15:50:47 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด กีฬาท้องถิ่นชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์...(อปท.) 30-มีค.-15
ห้ามเข้า การสำรวจข้อมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบของอปท. (อปท.) 27-มีค.-15
ห้ามเข้า การคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบ 58 (อปท.) 27-มีค.-15
ห้ามเข้า ซักซ้อมแนวทางการประชาสัมพันธ์การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...(อปท.) 27-มีค.-15
ห้ามเข้า (ปกครอง อ.บึงฯ) ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนายอำเภอ (อปท.) 27-มีค.-15
ห้ามเข้า (ฝ่ายความมั่นคง อ.บึงฯ) กำหนดพื้นที่เล่นน้ำ...(อปท.) 26-มีค.-15
ห้ามเข้า กำหนดเขตควบคุมไฟป่า (อปท.) 26-มีค.-15
ห้ามเข้า ข้อมูล อปท. ที่ใช้เทคโนโลยีในการกำจัดขยะมูลฝอย(อปท.ทุกแห่ง) 25-มีค.-15
ห้ามเข้า ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านกาชาดกรมส่งเสริม...(อปท.) 25-มีค.-15
ห้ามเข้า การมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพื่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 58 (อปท.) 25-มีค.-15
ห้ามเข้า มาตรการป้องกันและแก้ไขปัยหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง (อปท.) 25-มีค.-15
ห้ามเข้า การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 58 (อปท.) 25-มีค.-15
ห้ามเข้า ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 1 - 12(อปท.) 25-มีค.-15
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลการขนขยะ (อปท.) 25-มีค.-15
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบของ อปท. (อปท.) 24-มีค.-15
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน(อปท.) 24-มีค.-15
ห้ามเข้า ด่วนที่สุด ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน...(อปท.ทุกแห่งยกเว้น อบต.สระแก้ว) 23-มีค.-15
ห้ามเข้า (มั่นคง อ.บึงฯ) ด่วนที่สุด การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 (อปท.) 23-มีค.-15
ห้ามเข้า การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 (อบต.สระแก้ว) 23-มีค.-15
ห้ามเข้า ขแความร่วมมือดำเนินการและจำทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (อปท.) 23-มีค.-15
ห้ามเข้า แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะ อนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (อปท.) 23-มีค.-15
ห้ามเข้า โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง (อปท.) 23-มีค.-15
ห้ามเข้า หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อปท.) 23-มีค.-15
ห้ามเข้า แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนผู้สูงอายุ ปีงบ 58 งวดที่ 4 (อปท.) 23-มีค.-15
ห้ามเข้า การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย...(อปท.) 23-มีค.-15
ห้ามเข้า อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (เทศบาล) 23-มีค.-15
ห้ามเข้า การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 58 (อปท.) 20-มีค.-15
ห้ามเข้า สถานการณ์ไฟป่า ปี 58 และกำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน (อปท.) 19-มีค.-15
ห้ามเข้า ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 58 (อปท.) 17-มีค.-15
ห้ามเข้า การพักสภาพการเป็นนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กรมส่งเสริมและราชภัฏสวนดุสิต..(อบต.วังพิกุล 17-มีค.-15
ห้ามเข้า การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า (อบต.ยกเว้น อบต.บึงสามพัน) 17-มีค.-15
ห้ามเข้า การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป...(อปท.) 17-มีค.-15
ห้ามเข้า การโอนเงินตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ...(อปท.) 16-มีค.-15
ห้ามเข้า ขอความร่วมมือเตรียมรับสถานการณ์ระบาดของไข้เลือดออก (อปท.) 16-มีค.-15
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design