บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.87%
ค่อนข้างพอใจ :         14.98%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         15.69%
เฉย ๆ :         1.54%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.54%
ค่อนข้างพอใจ :         14.60%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..............................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  คำขวัญอำเภอ หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั่งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน  

  
  งานวันแม่ ปี 2555
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป
อ่านต่อ..   
  ลีลาวดี หรือ ลั่นทม
ลีลาวดี หรือ ลั่นทม (Frangipani, Plumeria, Templetree) เป็นไม้ดอกยืนต้นในสกุล Plumeria มีหลายชนิดด้วยกัน
อ่านต่อ..   
  กุหลาบ
กุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า 70 ล้านปีมาแล้ว เคยมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบใน รัฐโคโลราโด และ รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลวังพิกุล   [ 28/7/2558 15:57:54 ]

ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงห้องน้ำอบต.วังพิกุล   [ 17/7/2558 11:06:05 ]

ประกาสผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 1   [ 17/7/2558 11:04:48 ]

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของทต.ซับสมอทอด   [ 10/7/2558 17:16:43 ]

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   [ 6/7/2558 15:36:20 ]

ประกาศสอบราคา   [ 6/7/2558 15:34:08 ]

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างของอบต.พญาวัง   [ 2/7/2558 11:01:38 ]
     
 
 
 
       
ห้ามเข้า (ทต.ซับสมอทอด) ขอรับการสนับสนุนโครงการสถานที่กลาง (เพิ่มเติม) ...(อบต.ทุกแห่ง) 29-กค.-15
ห้ามเข้า การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง ...(อปท.) 29-กค.-15
ห้ามเข้า (ป้องกัน อ.บึงฯ) การรักษาความปลอดถัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (อปท.) 29-กค.-15
ห้ามเข้า ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ของ อปท. (อปท.) 28-กค.-15
ห้ามเข้า การจัดกิจกรรมปฏิญาณตนลงนามงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา...(อปท.) 28-กค.-15
ห้ามเข้า การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายปีงบ 59 เงินอุดหนุนสาธารณสุข (อปท.) 27-กค.-15
ห้ามเข้า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 58 สำหรับถ่ายโอนบุคลากร...(อปท.) 27-กค.-15
ห้ามเข้า ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อปท.) 27-กค.-15
ห้ามเข้า การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ...(อปท.) 27-กค.-15
ห้ามเข้า การส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรด้วยจักรยาน...(อปท.) 27-กค.-15
ห้ามเข้า การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยอปท. (อปท.) 24-กค.-15
ห้ามเข้า (ปกครอง อ.บึงฯ) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปิ่นโต เครื่องไทยธรรม และปัจจัยแด่พระสงฆ์ (อปท.) 24-กค.-15
ห้ามเข้า (ปกครอง อ.บึงฯ) ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (อปท.) 24-กค.-15
ห้ามเข้า การขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น...(อปท.) 23-กค.-15
ห้ามเข้า ขอความอนุเคราะห์ประสานงาน อปท. (อปท.) 23-กค.-15
ห้ามเข้า การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่อปท. (อปท.) 23-กค.-15
ห้ามเข้า ขอแจ้งเลื่อนการฝึกอบรมโครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นรุ่น 1-3 (อปท.) 23-กค.-15
ห้ามเข้า การโอนจัดสรรงบรายจ่ายปีงบ 58 เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริมนม การศึกษา เงินเดือนครู...(อปท.) 23-กค.-15
ห้ามเข้า การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 58 (อปท.) 23-กค.-15
ห้ามเข้า การเร่่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือ่มปี ...(อปท.) 23-กค.-15
ห้ามเข้า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 58 งบเงินอุดหนุน (อปท.) 23-กค.-15
ห้ามเข้า ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบ 57 (อปท.) 23-กค.-15
ห้ามเข้า การจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ (อปท.) 23-กค.-15
ห้ามเข้า การเพิ่มช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ...(อปท.) 22-กค.-15
ห้ามเข้า ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์พิพืธภัณฑ์ต้านโกง (อปท.) 22-กค.-15
ห้ามเข้า การดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชน (อปท.) 22-กค.-15
ห้ามเข้า รายงานการตรวจสอบตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (อปท.) 22-กค.-15
ห้ามเข้า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง อปท. (ฉ2) พ.ศ. 2558 (อปท.) 22-กค.-15
ห้ามเข้า การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติเพ่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ (อปท.) 22-กค.-15
ห้ามเข้า การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันรที่ 2 มิ.ย. 58 และ วันที่ 16 มิ.ย. 58 (อปท.) 22-กค.-15
ห้ามเข้า ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย...(อปท.) 22-กค.-15
ห้ามเข้า มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว (อปท.) 22-กค.-15
ห้ามเข้า แผนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือกรณีคาดว่าจะมีน้ำใช้ไม่ถึงเดือน ส.ค. 58(ซับไม้แดง หนองแจง บึงสามพัน) 22-กค.-15
ห้ามเข้า เงินอุดหนุนศพด. และเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาของ อปท.ในพื้นทีชายแดนภาคใต้ปีงบ 59 (อปท.) 22-กค.-15
 
 
 
 
 [ 26/4/2554 11:46:11 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design