[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       กำหนดเขตควบคุมไฟป่า (อปท.)( 26/3/2558 9:44:47 )

       ข้อมูล อปท. ที่ใช้เทคโนโลยีในการกำจัดขยะมูลฝอย(อปท.ทุกแห่ง)( 25/3/2558 16:19:19 )

       ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านกาชาดกรมส่งเสริม...(อปท.)( 25/3/2558 15:07:30 )

       การมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพื่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 58 (อปท.)( 25/3/2558 15:06:14 )

       มาตรการป้องกันและแก้ไขปัยหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง (อปท.)( 25/3/2558 15:01:26 )

       การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 58 (อปท.)( 25/3/2558 14:59:28 )

       ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 1 - 12(อปท.)( 25/3/2558 14:58:08 )

       ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลการขนขยะ (อปท.)( 25/3/2558 9:15:07 )

       ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบของ อปท. (อปท.)( 24/3/2558 15:25:06 )

       ด่วนที่สุด ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพันและไม่มีหนี้ผูกพัน(อปท.)( 24/3/2558 10:53:21 )

       ด่วนที่สุด ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน...(อปท.ทุกแห่งยกเว้น อบต.สระแก้ว)( 23/3/2558 13:29:12 )

       (มั่นคง อ.บึงฯ) ด่วนที่สุด การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 (อปท.)( 23/3/2558 11:22:15 )

       การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 (อบต.สระแก้ว)( 23/3/2558 10:48:27 )

       ขแความร่วมมือดำเนินการและจำทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (อปท.)( 23/3/2558 10:46:04 )

       แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะ อนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (อปท.)( 23/3/2558 10:44:42 )


จำนวน : 3240 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 216 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design