[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       (ป้องกัน อ.บึงฯ) ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว... (อปท.)( 9/10/2557 11:21:20 )

       การนำส่งเงินรายได้อปท. (อปท.)( 9/10/2557 10:53:10 )

       การโอนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ...(อปท.)( 9/10/2557 10:51:32 )

       การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้...(อปท.)( 9/10/2557 10:49:09 )

       การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้...(อปท.)( 9/10/2557 10:48:01 )

       ด่วนที่สุด กำหนดการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ...(อปท.)( 9/10/2557 10:17:04 )

       การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. งวดที่ 2,3/57 (อปท.)( 9/10/2557 10:14:34 )

       โครงการค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร จ.พช. (อปท.)( 9/10/2557 10:12:40 )

       แจ้ง อบต.ซับไม้แดง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ในการส่งหนังสือโดยให้ผ่านนายอำเภอในฐานะผู้กำกับ(อบต.ซมด.)( 9/10/2557 10:10:58 )

       จัดทำรายละเอียดบัญชีรายชื่อเพื่อเตรียมจ่ายเงินผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบ58 (อปท.ทุกแห่ง)( 8/10/2557 15:09:18 )

       แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบ58 (อปท.ทุกแห่ง)( 8/10/2557 15:04:14 )

       การกำกับดูแลตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ อปท. (อปท.)( 8/10/2557 13:48:55 )

       ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ของ อปท. (อปท.)( 8/10/2557 13:47:30 )

       (ปกครอง อ.บึงฯ) การจัดพิธีลงนามถวาบพระพร (อปท.)( 8/10/2557 11:25:05 )

       (ปกครอง อ.บึงฯ) การเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในระดับพื้นที่...(อปท.)( 8/10/2557 11:23:49 )


จำนวน : 2719 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 182 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design