[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       แนวทางการเบิกจ่ายโบนัส (อปท.ทุกแห่ง)( 7/10/2557 9:55:32 )

       มาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว(อปท.ทุกแห่ง)( 7/10/2557 9:53:39 )

       (ปกครอง อ.บึงฯ) ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา...(อปท.)( 6/10/2557 10:46:28 )

       แบบรายงานจำนวนประชากร ณ วันที่ 30 ก.ย. 57( 3/10/2557 11:38:29 )

       การจัดส่งหนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน...(เทศบาล)( 3/10/2557 11:34:19 )

       แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออีโบลา (อปท.)( 2/10/2557 14:37:36 )

       ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. (อปท.)( 2/10/2557 12:08:27 )

       ประกาศกำหนดกหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น...(อบต.)( 2/10/2557 11:26:42 )

       ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย...(อปท.)( 2/10/2557 11:24:51 )

       หารือแนวทางการอุดหนุนเงินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน...(อปท.)( 2/10/2557 11:23:26 )

       ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงาน-สมาชิกในวังกัดเวนอชื่อ...(อปท.)( 2/10/2557 11:20:28 )

       ด่วนที่สุด แจ้งรายงานการประมาณการงบงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การถ่ายโอนบุคลากรต่อเดือนของปีงบ 58 (อปท.)( 2/10/2557 10:31:42 )

       แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับ ศพด. ปีงบ 57 (อปท.ยกเว้น อบต.ซมท.)( 1/10/2557 15:33:56 )

       แจ้งผลการตัดสินการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ปี 57 (อปท.)( 1/10/2557 15:31:31 )

       แจ้งขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนอบรม...(อปท.)( 1/10/2557 15:29:24 )


จำนวน : 2700 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 180 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design