[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       (มั่นคง อ.บึงฯ) ขอเชิญร่วมกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ปี 60 (อปท.)( 3/2/2560 10:52:25 )

       การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบของอปท.(อปท.)( 3/2/2560 10:00:35 )

       แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีต้องโทษจำคุก (อปท.)( 3/2/2560 9:35:49 )

       ตอบข้อหารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อปท.)( 3/2/2560 9:34:14 )

       ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม (เทศบาล,อบต.บึงสามพัน)( 3/2/2560 8:58:39 )

       (ปกครอง อ.บึงฯ) การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (อปท.)( 2/2/2560 11:54:59 )

       การบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (อปท.)( 2/2/2560 11:39:38 )

       แจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดอปท.ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ (อปท.)( 1/2/2560 14:24:28 )

       ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบ 60 (อบต.ซับไม้แดง)( 31/1/2560 11:38:52 )

       โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ปี 60 (อปท.)( 31/1/2560 10:55:18 )

       ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของอปท.ปีงบ 60 (อปท.)( 31/1/2560 10:52:45 )

       แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ปีงบ 60 (อปท.)( 31/1/2560 10:50:36 )

       ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใข้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ...(อปท.)( 31/1/2560 10:48:27 )

       แผนการนำยางพาราไปใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ปีงบ 60 (อปท.)( 31/1/2560 10:45:59 )

       การประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ (อปท.)( 31/1/2560 10:44:33 )


จำนวน : 5450 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 364 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design