[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณและประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบ57 58(อปท.)( 10/2/2558 9:47:28 )

       การขยายเวลาหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา...(อปท.)( 9/2/2558 10:32:02 )

       การแจกจ่ายหนังสือคู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี 57 (อปท.)( 9/2/2558 10:28:13 )

       การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป...(อปท.)( 9/2/2558 10:26:58 )

       ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย (อปท.)( 9/2/2558 10:25:40 )

       แจ้งการออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผดด.ศพด.....(อบต.สระแก้ว,พญาวัง,วังพิกุล)( 6/2/2558 16:31:28 )

       แจ้งจัดส่งบันทึกท้องถิ่นปี 58 และชำระเงิน...(อปท.)( 6/2/2558 16:29:16 )

       การปรับปรุงข้อมูลในบันทึกท้องถิ่น ปี 58 (อปท.)( 6/2/2558 16:28:10 )

       ขอความร่วมมือในการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษกรณีข้าวมันไก่ (อปท.)( 6/2/2558 11:54:22 )

       โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่1/58 (อปท.)( 6/2/2558 10:15:47 )

       การพิจารณาให้ความช่วยเหลือู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน...(อปท.)( 6/2/2558 9:57:20 )

       การดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของอปท. (เทศบาล,อบต.กันจุ,วังพิกุล,ศรีมงคล,หนองแจง.)( 6/2/2558 9:50:56 )

       โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้อปท.ปี 58 (อปท.)( 6/2/2558 9:48:50 )

       ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ปีงบ 58 (อปท.)( 6/2/2558 9:46:26 )

       การจัดการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ (อปท.)( 6/2/2558 9:30:05 )


จำนวน : 3098 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 207 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design