[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       แจ้งผลการตัดสินการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ปี 57 (อปท.)( 1/10/2557 15:31:31 )

       แจ้งขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนอบรม...(อปท.)( 1/10/2557 15:29:24 )

       แจ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำ...(อปท.)( 1/10/2557 15:27:47 )

       ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม (อปท. ยกเว้น อบต.สระแก้ว)( 1/10/2557 14:49:51 )

       แบบรายงานผลงานการดำเนินงานของ อปท. ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน...(อปท.)( 1/10/2557 8:55:11 )

       การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน...(อปท.)( 30/9/2557 15:13:31 )

       มาตรการเพื่อมเประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 58 (อปท.)( 30/9/2557 15:11:58 )

       การปฏิบัติหน้าที่ของสมาสชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก...(อปท.)( 30/9/2557 15:10:10 )

       (ป้องกัน อ.บึงฯ) ขอเชิญประชุม (อปท.)( 30/9/2557 14:52:11 )

       (ป้องกัน อ.บึงฯ) ขอเชิญประชุม (อปท.)( 30/9/2557 14:51:06 )

       รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/57 (อบต.สระแก้ว)( 30/9/2557 13:58:43 )

       การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ของ อปท. ปีงบ 56 (อปท.)( 30/9/2557 13:56:50 )

       แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนสวัสดิการสังคมคนพิการ... (อบต.หนองแจง.)( 30/9/2557 13:55:39 )

       การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายึ คนพิการ...(อปท.)( 30/9/2557 13:38:06 )

       คะแนนผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศอปท.ปี 2557 (อปท.)( 30/9/2557 11:38:26 )


จำนวน : 2687 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 180 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design