[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       ซักซ้อมการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งครูผดด.ที่ผ่านการเตรียมความพร้อม...(อปท.)( 11/11/2558 15:39:23 )

       รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 9/2558 (อปท.)( 11/11/2558 15:37:16 )

       การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง...(อปท.)( 11/11/2558 15:35:19 )

       รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์...(อปท.)( 11/11/2558 15:31:28 )

       ขอความร่วมมือให้ อปท.นำเข้าข้อมูลผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อปท.)( 11/11/2558 15:24:44 )

       (ป้องกัน อ.บึงฯ) ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ (ก.ช.ภ.อ.) (อปท.)( 11/11/2558 11:50:46 )

       ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ...(อปท.)( 11/11/2558 11:00:59 )

       โครงการแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อปท.)( 10/11/2558 16:27:56 )

       การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 59 เงินอุดหนุนทั่วไปการถ่ายโอนบุคลากร (อปท.)( 10/11/2558 15:40:17 )

       การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 59 งบเงินอุดหนุนทั่วไป(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อปท.)( 10/11/2558 15:38:39 )

       การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของอปท. ภาคเรียนที่ 2/2558 (อปท.)( 10/11/2558 15:35:05 )

       การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 59 งบเงินอุดหนุนทั่วไป...(อปท.)( 10/11/2558 15:30:12 )

       การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 58 รายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพขั่วคราว...(อปท.)( 10/11/2558 15:01:13 )

       การจัดงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอบึงสามพัน...(อปท.ยกเว้นอบต.สระแก้ว)( 10/11/2558 9:38:29 )

       ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบ 59...(อปท.)( 9/11/2558 16:27:19 )


จำนวน : 4028 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 269 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design