[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์...(อปท.)( 1/12/2557 15:47:19 )

       ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม)( 1/12/2557 15:19:52 )

       การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย (อปท.)( 1/12/2557 15:02:31 )

       ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ปีงบ 59 (อปท.)( 1/12/2557 15:00:14 )

       ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ปีงบ 59 (อปท.)( 1/12/2557 14:57:52 )

       (ป้องกัน อ.บึงฯ) การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบ 57 (อปท.)( 1/12/2557 13:55:54 )

       ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ(อปท.ทุกแห่ง)( 28/11/2557 14:54:00 )

       (ป้องกันอำเภอ)ขอเชิญประชุม(อปท.ทุกแห่ง)( 28/11/2557 14:14:38 )

       ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (อปท.ทุกแห่ง)( 28/11/2557 12:58:21 )

       ขอรับการสนับสนุนงบประมาณติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv (อปท.ทุกแห่ง)( 28/11/2557 12:56:37 )

       (ป้องกันอำเภอ)การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง(อปท.ทุกแห่ง)( 28/11/2557 10:44:53 )

       แบบกรอกรายชื่อจับฉลากงานกีฬา(อปท.ทุกแห่ง)( 26/11/2557 15:23:11 )

       การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ(อปท.ทุกแห่ง)( 26/11/2557 13:24:18 )

       สำรวจข้อมูล อปท.ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแหงชาติ (อปท.ทุกแห่ง)( 26/11/2557 9:10:47 )

       แบบรายงานการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ(อปท.ทุกแห่ง)( 26/11/2557 8:47:11 )


จำนวน : 2892 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 193 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design