[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดอปท.เข้าร่วมการอบรม (อปท.)( 6/7/2559 9:32:47 )

       ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของอปท. (อปท.)( 6/7/2559 9:31:15 )

       ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก (อปท.)( 6/7/2559 9:29:37 )

       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. (อปท.)( 6/7/2559 9:27:39 )

       การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไป...(อปท.)( 6/7/2559 9:25:40 )

       การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 5 ปีงบ 59 (อปท.)( 5/7/2559 10:40:42 )

       การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย...(อปท.)( 5/7/2559 8:43:02 )

       การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน (อปท.)( 5/7/2559 8:41:23 )

       แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (เทศบาล)( 5/7/2559 8:39:31 )

       ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉ. 5 ) (เทศบาล)( 5/7/2559 8:37:56 )

       แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการปรับโครงสร้างเทศบาล (เทศบาล)( 5/7/2559 8:36:25 )

       ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (อปท.)( 4/7/2559 16:43:59 )

       ด่วนที่สุด สำรวจพื้นที่ที่สามารถนำเทคโนโลยีของของกระทรวงวิทย์...(อปท.)( 4/7/2559 16:02:20 )

       (รพ.บึงสามพัน) แจ้งผลกการประกวดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในศพด....(อปท.)( 1/7/2559 10:27:04 )

       การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (อปท.)( 30/6/2559 11:24:42 )


จำนวน : 4754 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 317 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design