[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมผู้บริหารอปท. (อปท.)( 8/3/2560 15:23:07 )

       การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ"ตามแนวทาง"ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี(อปท.ทุกแห่ง)( 8/3/2560 14:16:34 )

       ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Web Conference (อบต.ซับสมอทอด)( 7/3/2560 14:06:12 )

       (มั่นคงอ.บึงฯ) การดำเนินการเพิ่มเติมในการเตรียมการป้องกัน...(อปท.)( 7/3/2560 11:38:33 )

       ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ 60 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค.. (อบต.วังพิกุล)( 6/3/2560 13:15:10 )

       การสำรวจช้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP) (อปท.)( 6/3/2560 9:31:58 )

       ขอเชิญประชุมผู้บริหารอปท.ครั้งที่1/2560 (อปท.)( 6/3/2560 9:30:08 )

       (มั่นคง อ.บึงฯ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารอปท. (อปท.)( 3/3/2560 16:29:20 )

       (มั่นคง อ.บึงฯ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารอปท. (อปท.)( 3/3/2560 16:27:51 )

       การเปิดระบบ sis เพื่อปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียน...(อปท.)( 3/3/2560 16:04:41 )

       แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการ...(อปท.)( 3/3/2560 15:56:59 )

       การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อปท.)( 3/3/2560 15:55:50 )

       ขอให้ตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผดด.ศพด.อปท. (อปท.)( 3/3/2560 15:42:51 )

       (มั่นคง อ.บึงฯ) การดำเนินการเพิ่มเติมในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 60 (อปท.)( 3/3/2560 12:13:24 )

       การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ...(อปท.)( 3/3/2560 9:30:46 )


จำนวน : 5554 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 371 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design