[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       เร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบ 59 (อปท.)( 25/1/2559 14:20:43 )

       ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" (อปท.)( 25/1/2559 14:19:09 )

       การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักทรัพย์ประกันคดียาเสพติด (อปท.)( 25/1/2559 14:17:23 )

       แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ...(อปท.)( 25/1/2559 10:17:43 )

       (ป้องกัน อ.บึงฯ) ด่วนที่สุด แจกผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบทของสภากาชาดไทย (อปท.)( 21/1/2559 11:54:21 )

       การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ 59 เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (อปท.)( 20/1/2559 10:33:25 )

       โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร (อปท.)( 20/1/2559 10:31:34 )

       ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารปีงบ 59 (อปท.)( 20/1/2559 10:29:45 )

       กรณีรายการรายจ่ายลงทุนปีงบ 59 ที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทที่ไม่สามารถก่อหนี้และ...(อปท.)( 20/1/2559 10:01:02 )

       ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายและติดตามเร่งรัดดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ยงบประมาณ ปีงบ 59 (อปท.)( 19/1/2559 13:26:46 )

       แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อปท.)( 19/1/2559 13:25:15 )

       การกำหนดกลุุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง...(อปท.)( 19/1/2559 13:24:08 )

       แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนผู้พิการ งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 59) (อปท.)( 19/1/2559 13:22:27 )

       ซักซ้อมแนวทางการสำรวจข้อมูลผดด.ที่มีคุณสมบัติพร้อมเข้ารับการคัดเลือก...(อปท.)( 18/1/2559 13:29:04 )

       มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบ 59 เพิ่มเติม (อปท.)( 18/1/2559 13:24:17 )


จำนวน : 4270 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 285 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design