[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (อบต.ซับสมอทอด)( 15/7/2557 10:11:50 )

       ประชาสัมพันธ์งดเหล้าเข้าพรรษา...(อปท.)( 10/7/2557 11:45:30 )

       แจ้งการเบิกจ่ายเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสถานีสูบน้ำ...(อบต.หนองแจง)( 10/7/2557 11:41:47 )

       การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบ 57...(อปท.)( 10/7/2557 11:14:39 )

       การนำส่งเิงนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล,หนองแจง,บึงสามพัน,ซับไม้แดง,ซับสมอทอด,กันจุ)( 10/7/2557 11:06:10 )

       การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ...(อปท.)( 10/7/2557 11:02:38 )

       แจ้งการรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต...(อปท.)( 9/7/2557 13:35:47 )

       ขอเชิญประชุม (อปท.)( 9/7/2557 13:29:17 )

       การเร่งรัดการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อปท.)( 9/7/2557 9:56:06 )

       แจ้งกำหนดการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล...(ทต.ซับสมอทอด)( 9/7/2557 9:49:47 )

       ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล...(อปท.)( 7/7/2557 9:05:22 )

       (ปกครอง อ.บึงฯ) ขอเชิญร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (อปท.)( 4/7/2557 15:49:01 )

       ด่วนที่สุด กาขอรับงบประมาณแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ...(หนองแจง,ศรีมงคล,พญาวัง,บึงสามพัน,ซับสมอทอด,กันจุ)( 4/7/2557 15:42:01 )

       ด่วนที่สุด แจ้งการจัดทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณปรับปรุง...(วังพิกุล,ซมด,,ซมท.,กันจุ,พญาวัง)( 4/7/2557 15:31:10 )

       เพิ่มเติม โครงการส่งเสริมสืบสานงานประเพณีท้องถิ่นกาชาดมะขามหวาน...(อปท.)( 4/7/2557 13:44:52 )


จำนวน : 2424 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 162 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design