[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 

       การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 57...(อบต.กันจุ,ศรีมงคล,หนองแจง)( 10/11/2557 9:37:37 )

       การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 57...(เทศบาล,อบต.วังพิกุล,บึงสามพัน,ซมท.)( 10/11/2557 9:34:47 )

       การรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจงบการเงินของ อปท. (อปท.)( 10/11/2557 9:31:24 )

       การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2556 (อปท.)( 10/11/2557 9:29:52 )

       การสั่งจองบันทึกท้องถิ่น ปี 2558 (อปท.)( 7/11/2557 14:31:43 )

       การแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ศพด.อปท. ปีงบ 58 (อปท.ยกเว้น อบต.ซับสมอทอด)( 7/11/2557 9:36:34 )

       โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข (อปท.)( 7/11/2557 9:34:43 )

       หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/57 (อปท.)( 7/11/2557 9:32:52 )

       การนำส่งเงินรายได้อปท. (เทศบาล,อบต.หนองแจง,บึงสามพัน,ซมด,กันจุ)( 7/11/2557 9:27:21 )

       แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร...(อปท.)( 7/11/2557 9:24:39 )

       ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม...(อปท.)( 7/11/2557 9:23:27 )

       ขอความร่วมมือให้เทศบาลส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน...(ทต.ซับสมอทอด)( 6/11/2557 16:09:16 )

       แจ้งการนำส่งเงินรายได้ อปท. เดือน ก.ย. 57 (อบต.กันจุ,วังพิกุล,บึงสามพัน)( 6/11/2557 16:08:12 )

       ประชาสัมพันธ์การจัดทำคู่มือประเมินความพร้อมในการจัดงานอาชีวศึกษา (อปท.)( 6/11/2557 16:06:52 )

       แนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่2 เพิ่มเติม (อปท.)( 6/11/2557 16:05:46 )


จำนวน : 2811 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ในทั้งหมด 188 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design